<--Previous  Up  Next-->

Wind Poppy (Stylomecon heterophylla)

IMG_4666.JPG